Gouden regels fietsaccu's

Graag informeren wij je over de ‘Gouden Regels’ voor het gebruik van fietsaccu’s die RAI Vereniging samen met de Fietsersbond en de ANWB heeft opgesteld. De Fietsersbond, ANWB en RAI Vereniging hebben zich als doel gesteld de voorlichting richting de consument te verbeteren. De algemene informatie die verstrekt wordt is niet altijd eenduidig en roept soms vragen op. Vandaar dat er is afgesproken een set van gouden regels te maken die alle partijen gebruiken voor de algemene voorlichting. 

Deze Gouden regels zijn:

  • Lees de bij de fiets geleverde documentatie, zoals de gebruikershandleiding. Zorg dat je de laadprocedure en andere gebruikstips ter harte neemt. Bij vragen kun je terecht bij ons en zullen wij je verder helpen.
  • De fietsaccu, het accumanagementsysteem en de motor zijn hoogwaardige onderdelen die door de fabrikant zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd voor optimale prestaties en levensduur. Laat daaraan nooit door ondeskundigen werken
  • Bewaar de fietsaccu bij voorkeur niet onder heel warme of koude omstandigheden. Dus niet bij vrieskou in de fietsenschuur of ‘s zomers in de auto. Door kou kan er minder energie worden opgeslagen. Afneembare accu’s kun je het beste in huis bewaren, zeker als je langere tijd niet fietst.
  • Vermijd dat de fietsaccu geheel ontladen raakt. Zogenoemde ‘diepontlading’ is schadelijk voor elke fietsaccu. Als je de fiets langere tijd niet gebruikt, laad de accu dan toch af en toe bij. Elke fietsaccu beschikt over een indicatie van de laadtoestand (meestal een serie lampjes). Het is verstandig deze in de gaten te houden.
  • Houd er rekening mee dat een fietsaccu (net als die in je telefoon of laptop) niet ‘het eeuwige leven’ heeft. De maximale levensduur van een fietsaccu is mede afhankelijk van hoe de accu gebruikt wordt. Het kan dus verstandig zijn om rekening te houden met een afschrijving op je fietsaccu, zodat je deze op termijn kunt vervangen.
  • Als de fietsaccu aan het einde van zijn levensduur is, lever deze dan in bij één van de meer dan 2.000 inzamelpunten. De fietsbranche heeft daarvoor een zorgvuldig inname- en recyclesysteem ontwikkeld met Stichting Batterijen, STIBAT. Hiervoor is bij aankoop van de fiets ook een verwijderingsbijdrage betaald. Uiteraard zijn wij ook een inleverpunt voor fietsaccu's.

Heb je naar aanleiding van bovenstaand verhaal nog vragen dan kom naar de winkel of stel je vraag via mail en we zullen je helpen.